top of page

BEPALINGS & VOORWAARDES

Hierdie webwerf word besit en bedryf deur Weskus Jou Lekker Ding. Hierdie bepalings stel die bepalings en voorwaardes uiteen waaronder u ons webwerf en dienste soos aangebied deur ons mag gebruik. Hierdie webwerf bied besoekers aan om te registreer vir geleenthede in die Weskus soos uiteengesit deur die maatskappy Weskus Jou Lekker Ding (Edms) Bpk met maatskappyregistrasienommer 2013/038868/07. Deur toegang tot die webwerf van ons diens te verkry of te gebruik, keur jy goed dat jy gelees het, verstaan ​​en instem om gebind te wees deur hierdie Bepalings.

Om ons webwerf te gebruik en/of ons dienste te ontvang, moet jy ten minste 18 jaar oud wees, of die wettige meerderjarigheid in jou jurisdiksie wees, en die wetlike gesag, reg en vryheid besit om hierdie Bepalings as 'n bindende ooreenkoms. Jy word nie toegelaat om hierdie webwerf te gebruik en/of dienste te ontvang as dit verbied word in jou land of onder enige wet of regulasie wat op jou van toepassing is nie.

Wanneer jy 'n item koop, stem jy in dat: (i) jy verantwoordelik is om die volledige itemlys te lees voordat jy 'n verbintenis aangaan om dit te koop: (ii) jy 'n wetlik bindende kontrak aangaan om 'n item te koop wanneer jy jou daartoe verbind om 'n item te koop en jy voltooi die uitklokbetalingsproses. Die pryse wat ons vra vir die gebruik van ons dienste / vir ons produkte word op die webwerf gelys. Ons behou die reg voor om ons pryse vir produkte wat vertoon word te eniger tyd te verander, en om prysfoute wat per ongeluk mag voorkom reg te stel. Bykomende inligting oor pryse en verkoopsbelasting is beskikbaar op die betalingsbladsy.“Die fooi vir die dienste en enige ander heffings wat jy mag aangaan in verband met jou gebruik van die diens, soos belasting en moontlike transaksiefooie, sal maandeliks gehef word basis op jou betaalmetode.

Vir enige onbeskadigde produk, stuur dit eenvoudig terug met sy bykomstighede en verpakking saam met die oorspronklike kwitansie (of geskenkbewys) binne 14 dae vanaf die datum waarop u die produk ontvang het, en ons sal dit omruil of 'n terugbetaling bied gebaseer op die oorspronklike betaalmetode.

Let ook op die volgende: (i) Produkte kan slegs teruggestuur word in die land waarin dit oorspronklik gekoop is.

Ons kan, sonder vooraf kennisgewing, die dienste verander; ophou om die dienste of enige kenmerke van die dienste wat ons aanbied te verskaf; of skep perke vir die dienste. Ons kan permanent of tydelik toegang tot die dienste beëindig of opskort sonder kennisgewing en aanspreeklikheid vir enige rede, of sonder rede.

Wanneer ons 'n geldige waarborg-eis ontvang vir 'n produk wat by ons gekoop is, sal ons óf die betrokke defek herstel óf die produk vervang.

Indien ons nie in staat is om die produk binne 'n redelike tyd te herstel of te vervang nie, sal die kliënt geregtig wees op 'n volle terugbetaling by die vinnige terugbesorging van die produk aan ons.

Ons sal betaal vir die versending van herstelde of vervangde produkte aan klante en klant sal verantwoordelik wees vir die terugversending van die produk aan ons.

Jy erken en stem in dat deur enige inhoud (insluitend, maar nie beperk nie tot ontwerpe, beelde, animasies, video's, oudiolêers, lettertipes, logo's, illustrasies, komposisies, kunswerke, koppelvlakke, teks en literêre werke) op enige manier na die webwerf op te laai. , bevestig jy dat jy al die relevante regte besit of die toepaslike lisensie ontvang het om die inhoud op te laai/oor te dra/stuur. Jy stem in en stem toe dat die opgelaaide/oorgedra inhoud in die openbaar op die webwerf vertoon mag word.

Ons kan om enige rede jou toegang tot die diens permanent of tydelik beëindig of opskort sonder kennisgewing en aanspreeklikheid, insluitend as jy in ons uitsluitlike besluit enige bepaling van hierdie Bepalings of enige toepaslike wet of regulasies oortree. Jy kan enige tyd die gebruik staak en versoek om jou rekening en/of enige dienste te kanselleer. Nieteenstaande enigiets tot die teendeel in die voorafgaande, met betrekking tot outomaties hernude intekeninge op betaalde dienste, sal sulke intekeninge eers gestaak word na die verstryking van die onderskeie tydperk waarvoor jy reeds betaling gemaak het.

Jy stem in om Weskus Jou Lekker Ding (Edms) Bpk en of enige van sy verteenwoordigers skadeloos te hou van enige eise, verlies, aanspreeklikheid, eise of uitgawes (insluitend prokureursfooie), wat deur enige derde party teen hulle gemaak word as gevolg van, of voortspruitend uit, of in verband met jou gebruik van die webwerf of enige van die dienste wat op die webwerf aangebied word.

Tot die maksimum mate wat deur toepaslike wetgewing toegelaat word, sal [webwerfeienaar] in geen geval aanspreeklik wees vir enige indirekte, bestraffende, toevallige, spesiale, gevolglike of voorbeeldige skade nie, insluitend sonder beperking, skadevergoeding vir verlies van winste, klandisiewaarde, gebruik, data of ander ontasbare verliese, wat voortspruit uit of verband hou met die gebruik van, of onvermoë om die diens te gebruik.

Tot die maksimum mate wat deur toepaslike wetgewing toegelaat word, aanvaar [webwerfeienaar] geen aanspreeklikheid of verantwoordelikheid vir enige (i) foute, foute, of onakkuraathede van inhoud; (ii) persoonlike besering of skade aan eiendom, van enige aard hoegenaamd, as gevolg van jou toegang tot of gebruik van ons diens; en (iii) enige ongemagtigde toegang tot of gebruik van ons veilige bedieners en/of enige en alle persoonlike inligting wat daarin gestoor is.

Ons behou die reg voor om hierdie bepalings van tyd tot tyd volgens ons uitsluitlike goeddunke te wysig. Daarom moet u hierdie bladsye gereeld hersien. Wanneer ons die Bepalings op 'n wesenlike wyse verander, sal ons jou in kennis stel dat wesenlike veranderinge aan die Bepalings aangebring is. Jou voortgesette gebruik van die webwerf of ons diens na enige sodanige verandering stel jou aanvaarding van die nuwe bepalings uit. As jy nie instem tot enige van hierdie bepalings of enige toekomstige weergawe van die Bepalings nie, moenie die webwerf of die diens gebruik of toegang verkry (of voortgaan om toegang te verkry nie).

Jy stem in om van tyd tot tyd promosieboodskappe en materiaal van ons af te ontvang, per pos, e-pos of enige ander kontakvorm wat jy aan ons mag verskaf (insluitend jou foonnommer vir oproepe of teksboodskappe).

As jy nie sulke promosiemateriaal of kennisgewings wil ontvang nie – stel ons asseblief enige tyd in kennis.

Hierdie Bepalings, die regte en remedies wat hieronder verskaf word, en enige en alle eise en dispute wat hiermee verband hou en/of met die dienste, sal beheer word deur, uitgelê onder en in alle opsigte uitsluitlik en uitsluitlik in ooreenstemming met die interne materiële wette van Suid. Afrika, sonder inagneming van sy konflik van wette beginsels. Enige en al sulke eise en dispute sal ingebring word, en u stem hiermee in dat dit uitsluitlik deur 'n hof van bevoegde jurisdiksie geleë in die Wes-Kaap Streek van Suid-Afrika beslis word. Die toepassing van die Verenigde Nasies se Konvensie van Kontrakte vir die Internasionale Verkoop van Goedere word hiermee uitdruklik uitgesluit.

bottom of page